English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

DAKO-CZ, a.s. - na Czech Raildays 2018 stánek A1-04

DAKO-CZ, a.s. - na Czech Raildays 2018 stánek A1-04


Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s plánovaným ročním obratem kolem 40 milionů eur (1 mld. CZK), na kterém se ze 70 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách.

Většinovým vlastníkem společnosti je skupina CZECHOSLOVAK GROUP. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka a.s. Poprad, nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, vozy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Evropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy.

Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm.

Společnost DAKO-CZ je certifikována dle normy IRIS, verze 02 a dle ISO 9001:2008. Disponuje i dalšími certifikacemi, tj.: DIN EN 15085-2 CL1, ČSN EN ISO 3834-2 pro proces svařování.

VÝRAZNĚ PŘISPÍVÁME K BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNICI

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI NA CZECH RAILDAYS 2018, stánek A1-04

www.dako-cz.cz
 
 
 
DB Cargo Czechia - na Czech Raildays 2018 stánek B-10

DB Cargo Czechia - na Czech Raildays 2018 stánek B-10


DB Cargo Czechia s. r. o. byla založena v roce 2016 jako součást skupiny DB Cargo AG, největšího nákladního železničního dopravce v Evropě. Jedná se o mladou dynamickou společnost, která těží z blízké spolupráce s ostatními dceřinými společnostmi skupiny DB Cargo AG, jako je DB Cargo Polska nebo DB Cargo Deutschland.
Společnost poskytuje služby svým zákazníkům v oblasti mezinárodních železničních přeprav bez nutnosti změny lokomotivy na státních hranicích. Pro realizaci těchto cílů společnost využívá vícesystémové lokomotivy řady 189 z produkce firmy Siemens.
DB Cargo Czechia nabízí v této oblasti jedinečná řešení s cílem přesunout větší podíl objemu zboží na českou železniční síť. Nově se společnost zaměřuje také na doplňkové logistické služby s cílem zvýšit atraktivitu nákladní železniční přepravy zejména na tranzitních koridorech a to především mezi Německem, Slovenskem a zeměmi jihovýchodní Evropy.
Díky této strategii realizovala společnost DB Cargo Czechia ve spolupráci s dopravcem Arriva vlaky již v roce 2017 přepravní výkon překračující 345 mil. hrubých tunokilometrů. Silné zázemí společnosti a spolupráce s ostatními partnery tak DB Cargo Czechia umožňuje nabízet širokou škálu služeb a produktů jako jsou přepravy kontejnerů, zboží s vysokou přidanou hodnotou, mimořádných zásilek či zboží v kombinaci silnice-železnice.

Jaké jsou hlavní výhody, které přinášíme zákazníkovi? Mimo jiné sem patří:
- vysoká kvalita poskytovaných služeb,
- spolehlivost dojezdových časů nákladních vlaků,
- přímý a úzký kontakt se zákazníkem,
- dlouhodobá spolupráce se silným evropským hráčem,
- atraktivní ceny.
 
 
 
DB Cargo Polska - na Czech Raildays 2018 stánek B-10

DB Cargo Polska - na Czech Raildays 2018 stánek B-10


DB Cargo Polska je podobně jako DB Cargo Czechia součástí největšího nákladního železničního dopravce v Evropě DB Cargo AG, který spojuje společnosti zabývající se nákladní železniční dopravou v rámci Deutsche Bahn, tedy jedné z největších logistických skupin na světě. Díky příhodné zeměpisné poloze, přístupu do námořního přístavu a vlastním překládkovým terminálům nabízí DB Cargo Polska spedičně-přepravní služby v tranzitu, exportu a importu ze zemí jako je Rusko nebo Bělorusko, z baltských zemí, ale i z jiných zemí Evropy.
Díky přístupu do námořního přístavu v Štětíně, který je důležitým elementem pro rozvoj železniční dopravy, nabízí DB Cargo Polska přepravu nejen z/do přístavu do/z vnitrozemí Polska, ale rovněž do zemí střední a západní Evropy. DB Cargo Polska nabízí logistický servis ve Sławkówě, což je nejzápadnější bod širokorozchodné trati LHS. V tomto místě na sebe navazují sítě o normálním a širokém rozchodu a dochází zde ke styku přepravních koridorů spojujících Evropu s Asii. Nabídka terminálových služeb zahrnuje překládku a skladování zboží, ale rovněž přípravu kompletní celní a přepravní dokumentace.
Společnost má bohaté zkušenosti s přepravou pevných i kapalných paliv, chemických produktů (včetně přeprav RID), výrobků z oceli, stavebních materiálů (především kameniva), strusky, popelů, průmyslových výrobků, spotřebního zboží a automotive. Firma se rovněž zabývá přepravami kontejnerů a zásilek s překročenou ložnou mírou, které vyžadují individuální řešení.
Od roku 2010 rozvíjí DB Cargo Polska ve spolupráci s DB Cargo Deutschland síť tzv. liniových vlaků, které nabízejí přepravu skupin i jednotlivých vozů. V současnosti se jedná o vlaky „Silesia“, „Moravia“ a „Mazovia“, které jezdí pravidelně několikrát týdně. Tyto vlaky jsou nejen dokonalým propojením Německa, Polska a Česka, ale otvírají rovněž nové perspektivy pro přepravy do celé Evropy.
 
 
 
DB Port Szczecin - na Czech Raildays 2018 stánek B-10

DB Port Szczecin - na Czech Raildays 2018 stánek B-10


DB Port Szczecin je operátorem v jediném kontejnerovém terminálu v západním Polsku. Roční překládkový výkon činí 150 000TEU, skladovací kapacita překračuje 5 000 TEU. Terminál obsluhuje lodě o ponoru do 9,15 m. Na produktivitě a kvalitě nabízených služeb mají zásadní podíl dva portálové jeřáby STS, dva těžké samohybné jeřáby a celá řada moderních zařízení pracujících na skladovacích plochách.
DB Port Szczecin zajišťuje pravidelnou obsluhu kontejnerových feederových linek a obsluhu vnitroevropských nákladů na dvou servisech short sea. Spojení s huby v Hamburku a Bremerhavenu umožňuje obsluhu téměř všech významných oceánských rejdařství. V rámci servisů short sea připlouvají dvakrát týdně lodě z Velké Británie a jednou týdně z Norska, máme pravidelná spojeni do Ruska a Skandinávie.
S využitím široké škály manipulační techniky, skladovacích ploch a značných zkušeností pracovníků provádí DB Port Szczecin rovněž nakládku či vykládku jakéhokoli zboží do/z kontejnerů. Vedle překládky celých kontejnerů je významnou částí služeb společnosti rovněž překládka zboží z/do kontejnerů.
Část přístavu určená pro kusové zboží zahrnuje největší evropský terminál pro překládku žulových bloků. DB Port Szczecin překládá rovněž výrobky z oceli, včetně velkého množství zboží do a z České republiky. Významnou skupinou zboží je celulóza a papír, terminál je určen také pro jednoho z největších světových výrobců hliníku. Dva stotunové jeřáby umožňují rovněž překládku konstrukcí o hmotnosti do 200 tun. K dispozici je také svobodný celní sklad.
Terminál pro hromadné substráty je novou nabídkou DB Port Szczecin pro zákazníky obsluhující sypké zboží. Nejhlubší nábřeží v štětínském přístavu, výkonné jeřáby vybavené drapáky, zařízení pro balení sypkého zboží a sklady znamenají, že DB Port Szczecin je nejvšestrannější překládkovou firmou ve Štětíně.
 
 
 
DILAX Intelcom GmbH

DILAX Intelcom GmbH


DILAX je předním poskytovatelem inteligentních systémových řešení pro sledování, správu a analýzu toků cestujících. Portfolio společnosti zahrnuje automatické počítání cestujících, dynamické sledování obsazení sedadel a modulární softwarové nástroje pro analýzu těchto dat.
Software DILAX Citisense je schopen spravovat, agregovat a vyhodnocovat různé dodatečné údaje vůči standardním číslům o počtu cestujících ze systému počítání cestujících. Komplexní algoritmy nástroje DILAX Citisense rozpoznávají a analyzují vztahy mezi těmito daty z různých zdrojů.
Software je schopen nalézt vzory, vytvářet simulace pro nadcházející období a určit příslušné předpovědi (strojové učení) pro počet cestujících.
To jsou důvody pro lepší plánovaní zdrojů s nástrojem DILAX Citisense.

Najdete nás na stánku A1-49.

www.dilax.com

 
 
 
Doska Česká Lípa, s.r.o. - na Czech Raildays 2017 stánek A2-10

Doska Česká Lípa, s.r.o. - na Czech Raildays 2017 stánek A2-10


Specializovaný výrobce a dodavatel železniční techniky a techniky stlačeného vzduchu s dlouholetou tradicí.

V rámci své činnosti v uvedených oblastech zajišťujeme komplexní dodávky, projektování, výrobu, montáže, generální opravy a rekonstrukce, servisní činnost, poradenství a konzultace.

• komplexní řešení mechanizace a automatizace spádovišť
• kolejové brzdy
• železniční třídicí technika
• kompresorovny
• úprava a rozvody stlačeného vzduchu
• snižování hluku v kolejové dopravě
• stacionární a on-board mazací systémy pro železnice a tramvaje
• snižování opotřebení kolejnic a okolků

Doska Česká Lípa, s.r.o.
Dubická 3071, 470 02 Česká Lípa

www.doska.cz
 
 
 
DPOV, a.s. - Váš opravce železničních kolejových vozidel

DPOV, a.s. - Váš opravce železničních kolejových vozidel


Společnost DPOV, a.s. je členem Skupiny ČD a je jedním z předních opravců železničních kolejových vozidel.
Základním posláním DPOV, a.s., v rámci Skupiny ČD, je zajišťovat periodické opravy středních a vyšších stupňů, dále modernizace, rekonstrukce a další různé druhy běžné údržby železničních kolejových vozidel.
DPOV, a.s. své služby poskytuje i na otevřeném trhu a realizuje výkony i pro externí zákazníky.

Pracoviště:

Přerov, Nymburk, Veselí nad Moravou, Olomouc, Valašské Meziříčí.

Těšíme se na Vás společné expozici Skupiny ČD, a.s. na stánku A1-36.

www.dpov.cz

 
 
 
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.


Společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. je významným českým výrobcem výhybkových konstrukcí s dlouholetou tradicí a mezinárodní působností. Naše společnost se specializuje na vývoj, konstrukci, výrobu, montáž a regeneraci železničních a tramvajových výhybkových konstrukcí.

Poskytujeme kompletní příslušenství výhybek a vlastní systém sledování. Jsme také servisním partnerem pro projektování, uvedení do provozu a vlastního provozu výhybkových konstrukcí. Velkou pozornost věnujeme vývoji výhybek, zejména aplikaci nových materiálů a technologií, zvyšujících kvalitu a prodlužujících životnost výrobků.

Podílíme se na vytváření železniční sítě České republiky, která se hustotou řadí mezi nejrozsáhlejší v Evropě. Dodávky výhybek nové generace pro koridory Českých drah tvoří rozhodující a nejprestižnější část výrobního programu. Dodáváme výhybkové konstrukce do Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Asie.

Na CR 2018 Vás zveme na stánek D-06.

www.dtvs.cz