English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

OLTIS Group

OLTIS Group


OLTIS Group – přední dodavatel informačních systémů pro dopravu a logistiku

Společnost OLTIS Group působí na trhu informačních a komunikačních technologií jako poskytovatel informačních systémů podporujících všechny procesy a segmenty železniční dopravy, od datové základny přes softwarovou podporu řízení provozu, nákladní dopravy, osobní dopravy, až po informační systémy podporující management železniční dopravy. Zaměřuje se rovněž na vývoj, provoz a údržbu informačních systémů pro všechny obory dopravy a zabývá se také tvorbou technologických studií, analýz a poradenstvím.

OLTIS Group je řešitelem řady rozsáhlých informačních systémů pro řízení železniční dopravy s celosíťovou působností a vazbami na evropskou dopravní síť. Podílí se také na návrhu, vývoji a testování informačních standardů v oblasti železniční dopravy. Součástí činnosti je i vývoj komplexních softwarových řešení umožňujících rozšíření standardních podnikových informačních systémů o specializované nadstavby. Řešení dokáže pokrýt celou oblast dopravní logistiky a technologii železniční, silniční, vodní, letecké i kombinované dopravy s důrazem na interoperabilitu podporovaných systémů.

Hlavní vývojová základna je v České republice, ale obchodní skupina má své vlastní pobočky na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku.

Těšíme se na Vás na stánku A2-07.

www.oltis.cz
 
 
 
Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.


jsou největší opravnou železničních kolejových vozidel v České republice s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1847.

Hlavním výrobním programem naší firmy jsou opravy, rekonstrukce, modernizace a výroba nových železničních kolejových vozidel. Výroba, opravy a renovace náhradních dílů a konstrukčních celků.

Zakázková strojní výroba. Systém řízení kvality je u nás certifikován podle normy ISO 9001, systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.

Veškeré práce jsou prováděny nejen v souladu s předpisy a normami závaznými pro ČR, ale také TSI, vyhláškami UIC a dalšími normami Evropské unie.