English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

Saft Ferak a. s. - stánek A1-18

Saft Ferak a. s. - stánek A1-18


Saft Ferak výrobce průmyslových niklkadmiových baterií Ferak, nabídne také letos širokou škálu svých výrobků, která začíná nízkokapacitními bateriemi pro svítilny a končí vysokokapacitními bateriemi pro průmyslové účely. Ty lze nalézt v tuzemských i zahraničních kolejových vozidlech, dále ve vozidlech MHD, ale také v zabezpečovacích systémech v podobě záložních zdrojů. K vidění tak budou tři typy nikl-kadmiových baterií a akumulátorů: pro krátký režim vybíjení (tzv. startovací), střední a dlouhý režim vybíjení.
 
 
 
SaZ s.r.o.

SaZ s.r.o.


Společnost SaZ s.r.o. je českým výrobcem speciální silniční, železniční a tramvajové techniky. V našem sortimentu najdete dvoucestná vozidla, odporové svařovací technologie, pokladače kolejových polí a další mechanizaci pro traťovou údržbu, železniční přívěsy a nosiče, vysokozdvižné plošiny, skříňové nástavby, nájezdové rampy atd.

Naše výrobky jsou připraveny pomáhat Vám při svařování, údržbě a obnově trolejových vedení či kolejového svršku, vyprošťovacích a záchranných pracích na železnici, inspekční práci, čištění a úklidu železničních a tramvajových tratí, ochraně proti plevelům atd. Tradice našeho výrobního závodu se datuje do roku 1954.

Jsme neustále připraveni nabídnout Vám řešení na míru splňující Vaše potřeby a zajistit Vám … auta na kolejích …

Naše internetové stránky:
www.saz.cz
www.road-rail.eu
 
 
 
SELP Servis s.r.o. - přijďte nás navštívit na stánek A1-17

SELP Servis s.r.o. - přijďte nás navštívit na stánek A1-17


Ryze česká firma SELP Servis byla založena v roce 2006. Sídlí v Olomouci a má široké zkušenosti s renovací, údržbou či dodáváním náhradních dílů pro železniční dopravce z České a Slovenské republiky nebo Polska.

Opírá se o bohaté zkušenosti obou majitelů: Ladislav Pikal, který má téměř třicetiletou praxi v provozu, opravách a technickém zajištění kolejových vozidel a Evy Sušilové, která se specializuje na zavádění certifikátů kvality např. ISO 9001 ale i personálních a finančních procesů.

Služby společnost SELP Servis s.r.o.:
• Výroba a dodávky nových náhradních dílů pro elektrické lokomotivy
• Opravy, údržba a renovace náhradních dílů pro kolejová vozidla
• Oprava sběračů proudu trolejového napětí a jejich dílů
• Provádíme odhlučnění stanovišť v lokomotivách
• Stavba a výroba modelů vlaků 1:4 pro prezentace a zahradní železnici
• Zámečnické práce: ohýbání, montáž, pískování, řezání, vrtání
• Gravírování na dřevo, plast, plexi
• Svařování na úrovni CL4
• Konvenční stroj SV18
• CNC obrábění na strojích holandské firmy Style
• Soustružení do průměru 400 mm, točná délka 1 m
• Frézování do délky 1500 mm

Těšíme se na Vaši návštěvu v hale A1 u naše stánku číslo 17.

Kontakt:
SELP Servis, s.r.o. Štěpánovská 32/9, 783 35 Olomouc - Chomoutov

Ing. Ladislav Pikal, jednatel,
ladislav.pikal@selpservis.com+420 602 708 562

Eva Sušilová, DiS., jednatelka,
eva.susilova@selpservis.com+420 776 705 201

www.selpservis.com
 
 
 
SENSIT s.r.o.

SENSIT s.r.o.


Měření teploty

Společnost se zabývá vývojem a výrobou snímačů teploty, vlhkosti a proudění již 21 let. Své zkušenosti v tomto oboru úročí posledních 7 let v segmentu kolejových vozidel a správy železničních cest. Speciální snímače teploty s vysokou odolností proti vibracím a rázům stejně jako proti klimatickým jevům a elektrickému průrazu nachází své místo na elektrických i motorových lokomotivách a jednotkách, indikují poruchu nápravových ložisek, dávají vstupní informaci pro klimatizaci a regulaci topení v oddílech osobních vozů či řídí elektrický ohřev kolejových výměn.

www.sensit.cz

Na Czech Raildays 2016 se těšíme se na vaši návštěvu na stánku A1-28.
 
 
 
SIGNALBAU a.s.

SIGNALBAU a.s.


Divize I
zabezpečovací zařízení drah a vleček, počítače náprav Siemens-Frauscher, přejezdová zabezpečovací zařízení Eleksa 93, automatické hradlo AH2000

Divize II
napájecí a spínací stanice, rozvodny do 110kV, trafostanice a trakční měnírny, technologie protikorozní ochrany úložných
zařízení (EPD, SKAO) Kompletní realizace staveb, opravy a rekonstrukce, projekční a poradenská činnost.

www.signalbau.cz

Czech Raildays 2016 - stánek A1-39
 
 
 
SITEL, spol. s r.o.

SITEL, spol. s r.o.


- komplexní a systémové řešení v oboru telekomunikací a telekomunikačních technologií. Působnost v ČR a zahraničí

- prodej kabelové konfekce, multikanálů, kabelových komor, kabelových roštů, trubek HDPE

- výstavba, údržba a překládka kabelových tras, včetně dálkových a tranzitních

Czech Raildays 2018 - navštivte nás v hale A1 na stánku A1-33.

 
 
 
SKD TRADE, a.s. - stánek B-02 na venkovní ploše

SKD TRADE, a.s. - stánek B-02 na venkovní ploše


Česká společnost zabývající se výrobou a dodávkou dílů pro drážní vozidla, působící na trhu od roku 1996.

Výrobní program společnosti:

- vývoj, výroba, oprava a modernizace elektrických točivých strojů stejnosměrných a střídavých (motory a generátory),
- vývoj a výroba komponent pro drážní vozidla (převodovky, rámy podvozků, dvojkolí, kontejnery, dveřní systémy),
- kompletace POWERPACK- v různých výkonových řadách s generátory SKD TRADE,a.s. a diesel motory nebo plynovými motory renovovaných producentů,
- výroba a oprava náhradních dílů (mechanických i elektrických) pro drážní vozidla,
- vývoj a výroba elektronických jednotek a regulátorů, oprava a modernizace původních.

Společnost disponuje útvarem technického rozvoje a speciálních projektů. Je vybavena zkušebnou pro zkoušení elektrických točivých strojů, převodovek a elektroniky.

Těšíme se na Vaši návštěvu našeho stánku na veletrhu Czech Raildays 2017.

www.skd.cz
 
 
 
Sklenář s.r.o.

Sklenář s.r.o.


Naše společnost, Sklenář s.r.o., se více než 20 let pohybuje v oblasti kolejové techniky zejména jako dodavatel tekutých a tuhých maziv a modifikátorů tření pro kola i kolejnice. Cílíme na problematiku snižování opotřebení kol a hluku v kolejových obloucích. Pro provozní měření opotřebení a vyhodnocování příčných profilů kol, kolejnic a kotoučových brzd dodáváme speciální měřidla MiniProf a příslušné moduly vyhodnocovacího SW.

Ve spolupráci s prověřenými zahraničními partnery dokážeme poradit a vybrat pro své zákazníky to nejvhodnější řešení. Poskytujeme poradenství a provádíme instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis a dlouhodobý monitoring sjednaných parametrů.

Chcete-li se o naší činnosti a nabízených výrobcích dozvědět více, navštivte náš stánek na Czech Raildays 2018 v hale A1 (stánek A1-14) nebo nás kontaktujte prostřednictvím

www.sklenar.cz

 
 
 
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)


SŽDC je státní organizace, která už více než deset let plní funkci provozovatele a vlastníka dráhy v České republice. Má na starosti přibližně devět a půl tisíce kilometrů železničních tratí, z nichž je přibližně třetina elektrizovaných.

Na celé síti bychom napočítali přes osm tisíc přejezdů, dále 6 784 mostů a také 163 tunelů.

SŽDC jako správce drážní infrastruktury zajišťuje její:
- provozování,
- provozuschopnost,
- údržbu a opravy,
- rozvoj a modernizaci.

Mezi další činnosti patří rovněž kontrola užívání železniční dopravní cesty stejně jako provozu a provozuschopnosti. Kromě toho také připravuje podklady pro sjednávání závazků veřejné služby.

V řadách SŽDC pracuje více než 17 tisíc osob, čímž se tato organizace řadí mezi největší zaměstnavatele v zemi.
 
 
 
STARMON s.r.o. - na Czech Raildays 2018 nás najdete na stánku A1-49

STARMON s.r.o. - na Czech Raildays 2018 nás najdete na stánku A1-49


K-2002 – elektronické staniční zabezpečovací zařízení třetí kategorie určené pro zabezpečení jízd vlaků a posunujících dílů ve stanicích s počtem výhybkových jednotek do cca 50 ks

GRADO
Aplikace GRADO slouží jako nástavba stavědel Starmon K-2002 pro vedení kompletní elektronické dopravní dokumentace (ELDODO) a komunikaci s jinými systémy podílející se na organizaci železničního provozu (výměna dat s celostátními IS, automatizované řízení informačního systému HAVIS, zpracování dat a výstrah z ASDEK,…..)

EFCP – elektronický fázově citlivý přijímač jako spolehlivá a bezpečná náhrada dvoufázových elektromechanických relé typu DSŠ12 (DSR12)

HAVIS – hlasové a vizuální informační zařízení pro cestující

EZOP – interaktivní informační systém pro cestující jako náhrada papírových jízdních řádů. Informace o řazení vlaků v softwarovém prostředí vhodném pro nevidomé a slabozraké včetně hlasového výstupu

EZOP novinka
- nově řešený informační stojan lze využít pro jakoukoliv aplikaci počínaje interaktivními internetovými kiosky přes elektronické jízdní řády až po prezentační a reklamní zobrazovače. Využití informačního stojanu není nijak omezený a lze na něm zobrazovat prakticky jakékoliv multimediální soubory.

ERP – interaktivní elektronický reproduktor pro nevidomé

DISTA – měřicí ústředna pro diagnostikování stavu zabezpečovacího zařízení

PNS-03 – počítač náprav pro zjišťování obsazenosti kolejového úseku

RegioInfo – hromadné informační zařízení spojující výhody interaktivního ovládacího kiosku a pasivního prezentačního displeje

InfoBus – specializovaný informační systém pro autobusovou a městskou hromadnou dopravu

StarCam – zařízení pro čtení identifikačních čísel projíždějících železničních vozidel a jejich následný převod do databázové podoby.

ROSA
- systém centrálního zpracování, vyhodnocení a prezentace dat diagnostiky kolejových vozidel
-on –line sběr a přenos dat z jednotlivých zařízení ASDEK umístěných na trati na jeden centrální server
- on-line dostupná zobrazení aktuálních přehledů, výstrah, statistik a grafů prostřednictvím www technologie
- on-line dostupná diagnostická data o stavu jednotlivých zařízení ASDEK
- archivace dat
 
 
 
Stemmann-Technik GmbH

Stemmann-Technik GmbH


Firma STEMMANN-TECHNIK GMBH, založená v roce 1912, je celosvětově jedním z vedoucích výrobců součástí a systémů pro přenos energie a dat pro pohyblivé spotřebiče v průmyslu a dopravní technice. Know-how, nabyté v těchto téměř 100 letech, se ve spojení s tvůrčím vývojem, na zákazníky orientovaným řízením kvality a spolehlivými výrobními postupy v současné době projevuje ve kvalitativně a technicky vysoce hodnotných produktech z oblasti střešních sběračů proudu, sběračů proudu z třetí kolejnice, uzemňovačů frost® a tzv. Stingersystemen (slouží jako náhradní napájecí kolejnice pro vozidla rychlodráhy a metra v rozsahu dep a opravárenských zařízení).
 
 
 
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.


Divize železničních staveb koncernu SWIETELSKY, pod kterou Swietelsky Rail CZ s.r.o. spadá, není pouhým realizátorem železničních staveb, ale je zároveň světovým lídrem ve vývoji a provozu vysokovýkonné kolejové mechanizace. Vlastní a používá přes 500 speciálních železničních strojů včetně 12 vysokovýkonných obnovovacích strojů a sanačních systémů. Jde o celosvětově největší a nejmodernější flotilu železničních strojů v soukromém vlastnictví.

Rozsah činností:

- Novostavby železnic
- Rekonstrukce železnic
- Sanace železničního spodku bez snesení kolejového roštu
- Výstavba tramvajových tratí
- Výstavba tratí metra
- Pevná jízdní dráha
- Speciální stroje
- Odborný personál
- Podnikání v železniční dopravě

Více na www.swietelskyrail.cz