English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Závazná přihláška na odborné semináře a konference


pozvánka pozvánka
Česká železnice v epoše 4.0, 18. - 20. 6. 2018, Hotel Clarion, sál Rubín.
Účastnické poplatky:
účast 18. - 20. 6. (2.750 Kč)
účast 18. - 19 .6. (2.250 Kč)
účast 19. - 20. 6. (2.250 Kč)
oficiální raut (hotel Clarion) 19. 6. (275 Kč)

bude uhrazen do 11. 6. 2018 převodem na č. ú 115-3395480267/0100 (jako variabilni symbol použijte přidělené registrační číslo, které obdržíte po přihlášení)
bude uhrazen hotově u prezence


V případě neúčasti přihlášených osob se uhrazený poplatek nevrací.

Přihlášky budou registrovány podle data doručení.

Kompletní informace jsou k dispozici v přiložených PDF pozvánkách.