Česká verze
International trade fair of the railway technology,
products and services for the rail and city transport.

Czech Raildays 2022

Dny kolejové dopravy 14. - 16. 6. 2022

Z důvodu těžko předvídatelného vývoje v souvislsoti s pandemickou situací a souvisejících opatření byl termín 21. ročníku Czech Raildays přesunut na rok 2022.


Documentation


Various documents and official forms will be continuously published in this section. “Conditions for exhibitors” document is a subject to change until 31 March 2021 at least.