English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Odborné semináře Czech Raildays 2000

Autor

Téma semináře

Velikost

Prof. Ing. Josef ALDORF, DrSc.

Použití systému GEOWEB za účelem zvýšení únosnosti konstrukce pražcového podloží

18K

Prof.Ing. Stanislav ANTONICKÝ, DrSc.

Vazba II. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU na regionální a sektorový operační plán

19K

Ing. Bohumil BONCZEK

Nabídka přepravních služeb moderními technickými prostředky

24K

Ing.Miloš BRONČEK

SPOLEHLIVOSTNÍ ANALÝZA SBĚRAČŮ ELEKTRICKÝCH LOKOMOTIV VYUŽITÍM METODY FMEA

379K

Ing. Miloš BRONČEK

NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU KOLEJOVÝCH VOZIDEL

310K

Alois DANĚK

Vhodnost užití logistického rozdělení v prognóze vyřazování vozidel

67K

Ing. Ladislav DIMUN

Rozvoj železničných koridorov v Slovenskej republike

29K

Ing. Miroslav FABIAN

II. železniční koridor a Ostravský kraj

11K

Ing. Jan FAMFULÍK

Možnosti spolehlivostně řízené údržby vozidel

105K

Ing. Vladimír HRANOŠ

LOKOMOTIVNÍ SIMULÁTOR

1,05M

Doc. Ing. Milan HŘEBAČKA, CSc.

Nové prvky v konstrukci železničního svršku II. koridoru

342K

Ing. Jaroslav JORDÁN

Zajímá Vás železnice ?

13K

RNDr. František KRESTA

Geotechnické průzkumy pražcového podloží ve II.železničním koridoru

706K

Ing. Jiří MLYNÁŘ

Modernizace II. ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU

12K

Ing František MRÁZ ,
Ing.Miroslav POLÁK

Nové prvky projektu modernizace II. železničního koridoru v úseku Břeclav - Hodonín

25K

Ing. Josef MYNÁŘ

Problematika železničního spodku na II. železničním koridoru

26K

Ing. Miroslav NOVOSAD, CSc.,
Ing. Radim ZIMA,
Ing.Vladimír VAMPOLA

Nové konstrukce kol a náprav

124K

Ing. Jerzy PAWLICKI CSc.

Současný stav a modernizace železničních tratí VI. koridoru v Polsku

17K

Ing. Jaroslav RYŠÁVKA

Monitoring železničního spodku po modernizaci

20K

Sklenář s.r.o.

KELSAN technologie

440K

RNDr. Ing. Břetislav STAŠ

Příspěvek k zvýšení efektivnosti výstavby a účinnosti údržby železničních těles

32K

RNDr. Ing. Břetislav STAŠ

přílohy

258K

RNDr. Ing. Břetislav STAŠ

přílohy

314K

Ing. Pavel STOULIL

Modernizace železničních tratí a napojení na evropskou síť

17K

Prof.Ing.Vladimír Tomica,CSc.,
Doc.Ing.Jaroslav Broul,CSc.,
Ing.Leopold Hudeček

Nové prvky v konstrukci železničního tělesa v poddolovaném a zátopovém území

31K

-

Povodňové škody

40K

Ing. Martin ZUŠTÍK

Projekt modernizace II. železničního koridoru na poddolovaném území v úseku Ostrava hl. n. - Petrovice, státní hranice

15K