English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Momentky z Czech Raildays 2005

Pro větší fotografii klikněte na náhled. Foto: Tomáš Kuchta

Začátkem června ožily prostory areálu komerčního obvodu železniční stanice Ostrava - hlavní nádraží nikoliv neobvyklým ruchem. Stereotyp každodenního pracovního ruchu byl narušen pracovním kvapíkem v podání realizačních týmů veletržních stánků. Přestože ještě 11. června vypadal stav poněkud neutěšeně a vzhledem k blížícímu se termínu veletrhu pro neznalého až zoufale,...

...bylo již o dva dny později znát, že profesionální rutina dokáže nevídané a při prohlídce haly bylo patrné, že ...

...unavený návštěvník bude mít kde spočinout, že ...

...provedení některých expozic bude i přes patřičnou dávku technokracie působit díky vkusné realizaci až intimně, že ...

...parametry stánků odpovídají po všech stránkách nejen faktu, že se na určitou dobu stávají jakýmsi "přechodným bydlištěm", ale především reprezentativní výkladní skříní té které firmy, ...

...což bylo ostatně patrné prakticky u všech připravených expozic, a to...

... s trochou nadsázky i s patřičným úklidovým zázemím.

Stačilo tedy usadit poslední venkovní exponáty,...

...přirozeně zajistit, aby se vše patřičně lesklo a pak už nic nebránilo tomu, aby byl veletrh zahájen.

Že snaha pořadatelů o zvyšování úrovně této významné akce není bez odezvy, o tom svědčí veliká pocta ve formě osobní účasti premiéra ČR, ing. Jiřího Paroubka, který se 14. 6. v 9.00 ujal úvodního slova. Kromě něj se zahajovacího protokolu zúčastnili za pořadatele veletrhu jeho manažer ing. Stanislav Zapletal a generální ředitel ČD, a.s., ing. Josef Bazala, za statutární město Ostrava, partnera a sponzora veletrhu, jeho primátor ing. Aleš Zedník, a konečně za Moravskoslezský kraj hejtman Ing. Evžen Tošenovský.

V 9.15 byla slavnostně přestřižena páska a veletrh Czech Raildays 2005 mohl začít.

Hned první dva venkovní exponáty budily zaslouženou pozornost, přičemž lokomotiva 1216.002 ÖBB, prezentovaná společností Siemens a rakouskými železnicemi, se zde představila pouze krátce po oficiálním firemním roll-outu.

Této příležitosti využila firma Siemens (která se letos představila také s "Herkulem" ER 20 z poolu Dispolok) ke slavnostnímu minirautu, který uvedl Ing. Jan Maj - ředitel divize TS a prokurista firmy Siemens.

Od prvního dne lákal veletrh jako každoročně nepřetržitý proud návštěvníků, počínaje laickou veřejností, přes studenty středních a vysokých škol, až po stovky odborníků jednotlivých specializací. Kromě tradičních návštěvníků z Polska a Slovenska se letos poprvé objevili i hosté z Ruska a Litvy.

Místem tradičních setkání se stala jak veletržní hala, prodloužená letos díky zájmu vystavovatelů o dalších 20m, ...

...tak i celý venkovní areál.

Neodmyslitelnou součástí veletrhu jsou každoroční odborné semináře - ty letošní byly volným pokračováním z předchozího ročníku (více u příslušného odkazu).

Zakončení prvního veletržního dne patřilo již tradičnímu slavnostnímu rautu v režii hotelu Atom. Ten letošní se však nesl v duchu o poznání slavnostnějším, poněvadž přinesl také vyvrcholení charitativního projektu...

..."Vlak štěstí a naděje", který společně připravily společnosti České dráhy, a.s., a Siemens, s.r.o., pod patronací Federace dětských domů ČR. Cílem projektu, zahájeného již 25. února 2005, bylo získání finančních prostředků pro dětské domovy prostřednictvím dražby obrázků, které namalují děti žijící v těchto dětských domovech. Zde byly slavnostně vydraženy poslední tři obrázky (jenom ty přinesly dětem dohromady více, než 11 000,- Kč). Celkovou částku, zahrnující i výsledky internetové dražby, potom firma Siemens vynásobila dvěma - a konečný výsledek nepotřebuje bližší komentář...

Závěr druhého veletržního dne se nesl již v uvolněnějším duchu - neformální hradní party v areálu Slezskoostravského hradu zpříjemnila skupina historického šermu a tance "Rytíři svatého grálu".

Tři veletržní dny uběhnou vždy jako voda. A pak přijde neodvratně chvíle, kdy areál opustí i poslední exponát, a je nezbytné provést patřičnou bilanci. A ta se tentokrát nesla v duchu 114 prezentovaných firem a 5513 návštěvníků...