English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Momentky z Czech Raildays 2006

Pro větší fotografii klikněte na náhled. Foto: Tomáš Kuchta

Situace jen zdánlivě se každý rok opakující – prázdné prostory výstaviště se jakoby mávnutím kouzelného proutku zaplní nejprve bednami se stavebnicovými díly připomínajícími Lego pro dospělé, aby se z nich vzápětí vylouply první skelety stánků. Obraz stejný v hale ...

... i na venkovní ploše

Jednotlivé stánky však velmi rychle dostávají finální obrysy a realizační týmy včetně grafiků si dávají záležet, aby jménu té které firmy vytvořily skutečně reprezentativní zázemí.

A stánky jsou bezpochyby působivé, ať se na ně návštěvník dívá zleva ...

... či zprava.

Některé expozice již před zahájením vypovídají o nabízeném sortimentu ...

... u jiných jsou exponáty do poslední chvíle haleny pod pláštíkem tajemství.

V každém případě přesně včas lze s uspokojení konstatovat, že v hale je ve správnou chvíli vše na správném místě – a to doslova od základního šroubu ...

... až po vzorně sešikované a nablýskané stánky. Ale co venku?

I tady všechno finišuje. Objevují se první vozidla, ať už dorazila jako nadrozměrné náklady ...

... nebo přijela „po vlastních“.

Ještě poslední úpravy vystavovaných exponátů ...

... a už je vše připraveno, aby na plochu nastoupily mažoretky, které zahajovacímu ceremoniálu v prostředí obklopeném technikou dávají přeci jen jiný lesk.

Potom už zbývají pouze tradiční zahajovací projevy za účasti nejvyšších představitelů vlády a města, ...

... slavnostní přestřižení pásky ...

... a první oficiální prohlídka expozic může začít. Prakticky není firmy, jejíž zástupci by se neměli čím pochlubit a nemohli předvést aktuální novinky.

Zastavení u každého stánku je vyčerpávající a oko oficiálních hostů žádostivě spočine na lákavém designu vystavovaného sedadla, leč zahajovací protokol neúprosně velí jít dál.

Také venkovní stánky prezentují řadu zajímavých výrobků a je prakticky nemožné některý z nich minout bez povšimnutí a alespoň krátkého zastavení.

A jak je již tradicí veletrhu, i tentokrát je hlavní delegace nedočkavě očekávána u exponátu, který si vzápětí ...

... odbude slavnostní křest.

To už se však areál zaplňuje prvními nedočkavými návštěvníky bez rozdílu věku a výšky, ale evidentně s jedním společným zájmem – odnést si co nejvíc ...

... a na stáncích začíná třídenní kolotoč podávání informací a obchodních jednání.

Program úvodního dne je programově nejnáročnější – jedním z dominantních bodů jeho scénáře se stala oficiální prezentace společnosti Angel Trains International, ...

... jejíž ředitel Timothy Jackson má pozvaným zainteresovaným hostům bezpochyby co nabídnout.

Poté už se na výstavní ploše může pozornost soustředit na další expozice, představující jednotlivé vozidlové komponenty, ...

... speciální nástavby, ...

... nákladní vozy, ...

... či speciální mechanizační prostředky traťového hospodářství.

V některých případech ovšem ani veletrh neznamená pouze sváteční oblečení a obchodně profesionální úsměv, ale vyžaduje také přiložit ruku k dílu, aby představa nabízeného byla co nejúplnější.

Zastavení u vozidel nabízí srovnání evokované mottem „Od Komarka po Regionovu“, aneb od historie ...

... po současnost.

Pravdou je, že někdy nechtěné evokuje paralelu „zrcadlení historie v současnosti“, to ovšem pouze do té doby, než návštěvník zjistí, že i interiér rekonstruovaného vozu může nabídnout optimální pohodlí.

A protože správnému fotoreportérovi jsou běžné snímky málo, neváhá vtělit se do role ptáka.

Tradičními průvodními akcemi veletrhu Czech Raildays jsou odborné semináře zaměřené na provoz, legislativu, infrastrukturu a techniku.

Specifikem Czech Raildays je tradiční hradní party, na kterou je na rozdíl od oficiálního rautu přímo zapovězen vstup ve smokingu. Pořadatelé chtějí odreagovat účastníky veletrhu od každodenního vypětí a stresu, ...

... což v romantickém prostředí není zásadní problém, především když ...

... zraky převážně mužského osazenstva mohly s potěšením popatřit na ladné dívčí siluety. Nutno podotknout, že i přítomné dámy s uznáním ocenily profesionální vystoupení tanečnic.

A potom už neodvratně přichází závěrečný den veletrhu – poslední návštěvníci, poslední rozhovory, první hodnocení, aby vzápětí ...

... hala opět na rok osiřela.