English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Odborné semináře Czech Raildays 2008

Všechny příspěvky semináře jsou v původní podobě dodané autory a nezahrnují tedy dodatečné doplňující nebo upřesňující údaje, které mohly v rámci přednášek zaznít, stejně jako diskusní příspěvky.

Systémy lehké kolejové dopravy


Koncepce a konstrukce moderních kolejových vozidel


Moderovaná konference Vysokorychlostní železniční doprava v České republice