English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Momentky z Czech Raildays 2008

Pro větší fotografii klikněte na náhled. Foto: Tomáš Kuchta

Jak je to každý rok zdánlivě stejné – prázdné haly, do nichž po razii úklidových čet vyráží v plné polní stavitelé stánků...

...tento snímek však spíše evokuje vtipnou atmosféru prvních návštěvníků poněkud zbloudilých v čase a marně hledajících expozice...

...také tentokrát však jsou patrné viditelné změny oproti předchozím letům – poprvé musela zvýšený zájem vystavovatelů pokrýt také montovaná hala

V každém případě však stále platí - vždy je to především koncert pro těžkou techniku i šikovné ruce realizačních týmů

Připravit exponát v podobě tříčlánkové tramvaje dopravené na železničním voze vyžaduje precizní sehranost všech „účinkujících“ – pro Czech Raildays však již obvyklý obrázek...

...a ustavit tramvaj je nakonec dílo několika desítek minut

Týden vyhrazený na přípravy ani v nejmenším neakceptuje skutečnost, že den má pouze 24 hodin, což platí především pro poslední hodiny před zahájením...

...pak se však vše jako zázrakem promění...

...a expozice jsou připraveny přivítat první návštěvníky

Zahájení letošního ročníku oficiálně patřilo výhradně VIP hostům v čele s náměstkem ministra dopravy a náměstkem primátora města Ostravy, meteorologové však poprvé v historii veletrhu tuto skutečnost pranic neakceptovali

Déšť nedéšť – páska se přestřihnout musí...

...aby mohla být později založena k neodmyslitelným archiváliím

A jakoby přestřihnutí pásky znamenalo signál k nebeským výšinám - modrá obloha na sebe nenechala dlouho čekat a tak se mohli první návštěvníci procházet po areálu bez výzbroje v podobě deštníků

Expozice v halách byly od počátku středem zájmu proudících skupin návštěvníků


Některé expozice jakoby byly připraveny pro znavené nohy návštěvníků,...

...kteří sice nesměle okukovali, ale v nejednom případě nakonec neváhali vyzkoušet, jak si může hovět nejen strojvedoucí

Jen občas bylo na stáncích možné si oddechnout...

...zpravidla byla hala průchozí jen s obtížemi


Ovšem významné chvíle k protokolárním záležitostem měly před těmi „všednějšími“ přirozeně přednost...

...a potřesení rukou, stejně jako nezbytný přípitek musí udělat tu správnou tečku za důležitým okamžikem

Pohled z ptačí perspektivy nejen že názorně vykresluje podstatnou část venkovního areálu, ale dává nahlédnout na Ostravu jako na město v objetí zeleně

Také venkovní areál měl každému co nabídnout, a to prakticky ze všech oblastí se vztahem ke kolejové dopravě – a jestliže v minulém ročníku měli návštěvníci možnost zahrát si minigolf, proč by nápaditý vystavovatel neumožnil v rámci své expozice tentokrát třeba specifický druh bowlingu

Přestože veletrhy jsou především o novinkách, rekonstruovaná vozidla jako jedna z alternativ nejen pro menší dopravce zde mají také své nezastupitelné místo

Ale nejen o vozidlech je prezentace,...

...i manipulační mechanizace tvoří nedílnou součást kolejové dopravy

V salonním voze také nespočine noha našince každý den – ano, i takto se dá jezdit po kolejích, i na cestách po železnici je možné pracovat v příjemném prostředí
První den veletrhu se tradičně nese v duchu mnoha doprovodných akcí – zde VIP diskusní fórum ACRI, jehož moderování se chopil již tradičně příjemný Václav Žmolík...

...který diskutujícím nedopřál oddechu - na snímku zprava pánové Zdeněk Chrdle (generální ředitel AŽD), Tomáš Ignačák (předseda předsednictva ACRI), Emanuel Šíp (náměstek ministra dopravy), Josef Bazala (generální ředitel ČD Cargo, a.s.), Petr Moravec (náměstek GŘ ČD, a.s.), Miroslav Konečný (náměstek GŘ SŽDC, s.o.)

Také semináře a konference zaznamenaly změnu – poprvé se konaly v hotelech Harmony a Imperial

Společenské večery jsou tradičním koloritem veletrhu – a zatímco první den se uskutečnil slavnostní raut v hotelu Atom zpestřený vystoupením pěveckého sboru KomoraCzech, na hradě se nejprve „vyřádili“ swingující studenti konzervatoře, ...

...aby je později vystřídala skupina Fleret s nestárnoucí Jarmilou Šulákovou a s kytarami patřičně přitvrzenou lidovou hudbou

Co říci na závěr? Inu, dobře bylo, tak tedy - přijeďte na jubilejní 10. ročník Czech Raildays v roce 2009!