English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

Infra SILESIA - na Czech Raildays 2018 stánek B-10

Infra SILESIA - na Czech Raildays 2018 stánek B-10


Infra SILESIA je polská společnost ze skupiny Deutsche Bahn, která se zabývá provozováním železničních tratí a vleček, jakož i komplexní a efektivní realizací investičních akcí, modernizací a oprav železniční infrastruktury. Je jednou z jedenácti společností v Polsku, které se zabývají provozováním dráhy na základě bezpečnostního osvědčení vydaného polským drážním úřadem UTK.
Infra SILESIA je odpovědný, dobře organizovaný a zkušený provozovatel dráhy. Železniční síť společnosti zajišťuje přímé a často jediné železniční napojení klíčových firem polského hospodářství. Mezi úkoly, které plní provozovatel dráhy, patří zajištění přístupu dopravců na železniční infrastrukturu pro přepravu věcí, řízení železničního provozu a údržba železniční infrastruktury ve stavu zajišťujícím bezpečný provoz.
Již několik let společnost s úspěchem realizuje velké kontrakty spojené s výstavbou, modernizací a opravami infrastruktury národního manažera infrastruktury PKP PLK. Společný potenciál firem ve skupině umožňuje provedení i těch nejnáročnějších úkolů v oblasti železničního stavitelství.

Vedle toho Infra SILESIA nabízí služby komplexní údržby železničních vleček průmyslových podniků a logistických center, což zahrnuje:
- běžnou údržbu, prohlídky a měření železničního svršku,
- běžnou údržbu, prohlídky a měření zabezpečovacího zařízení,
- údržbu a servis sdělovacích zařízení, včetně bezdrátových,
- údržbu inženýrským objektů.

Znalosti, schopnosti, dlouholeté zkušenosti pracovníků a současně značný strojní potenciál (mj. vlastní podbíječky kolejí i výhybek, dvoucestné bagry, motorové univerzální vozíky, pluhy pro úpravu štěrkového lože, čistička kolejového lože) dokládají široké možnosti společnosti Infra SILESIA S.A., která si zakládá na profesionalitě, otevřenosti a vzájemné důvěře a jejímž hlavním cílem je pochopitelně spokojenost zákazníků.
 
 
 
INFRAM a.s. / INPROVIA a.s. - na Czech Raildays 2017 stánek A1-26

INFRAM a.s. / INPROVIA a.s. - na Czech Raildays 2017 stánek A1-26


Firma INFRAM a.s. je česká společnost, která nabízí již přes 20 let mnohostranné profesionální služby související s přípravou a zajištěním realizace staveb v oboru pozemních, železničních, inženýrských a ekologických staveb, pozemních komunikací a sanace betonových konstrukcí, zejména:

- projektové řízení staveb
- inženýrské činnosti
- projektové, průzkumné a diagnostické práce
- konzultační a školící činnosti
- zajištění realizace

Firma INPROVIA a.s. poskytuje profesionální obchodní služby v oblasti železničních staveb, tedy obchodní, projektovou a konzultační činnost železničních staveb.
Náplň činnosti:

- zajištění materiálů na železniční stavby (ocelové pražce – Y, přejezdová konstrukce BODAN a ocelové mostnice)
- koordinace železničních staveb
- technická pomoc při aplikaci nových technologií a produktů

Na CZECH RAILDAYS 2017 prezentujeme především tyto inovativní a v praxi úspěšně ověřené systémy pro železniční infrastrukturu:

Přejezdové polymerbetonové konstrukce BODAN
Konstrukce systému vnitřních a vnějších desek z polymerbetonu uložených elasticky mostovým způsobem na patě kolejnic a závěrných zídkách. Celý systém pracuje současně s kolejnicemi a dochází tak k optimálnímu přenášení zatížení přejezdu.

Ocelové mostnice SBS
Minimálně trojnásobná životnost oproti dřevěným mostnicím, 100% recyklovatelnost, znovu použitelné díly a komponenty, elastické uložení tlumící vibrace. Rychlá a efektivní montáž, nižší náklady na údržbu.

Ocelové Y pražce
Desetinásobná tuhost koleje oproti koleji s příčnými pražci, dobrý izolační odpor, nízká vlnkovitost kolejnic, vyšší rychlost výstavby trati z důvodu menší spotřeby pražců na km trati, cca 28% úspora při podbíjení, 100% recyklovatelnost, cca 2 - násobně delší životnost.

www.infram.cz

www.www.inprovia.cz

Na setkání s Vámi se těší tým INFRAM/ INPROVIA v expozici na stánku A1-26.