English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

DAKO-CZ, a.s. - na Czech Raildays 2020 stánek A1-02

DAKO-CZ, a.s. - na Czech Raildays 2020 stánek A1-02


Společnost DAKO-CZ je předním výrobcem pneumatických, elektromechanických a hydraulických brzdových systémů pro kolejová vozidla s více jak 200letou tradicí. Firma s plánovaným ročním obratem kolem jedné miliardy korun českých, na kterém se ze 70 % podílí zahraniční zakázky, sídlí v Třemošnici ve východních Čechách. Většinovým vlastníkem společnosti je společnost CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Druhým akcionářem je společnost Tatravagónka a.s. Poprad, nejvýznamnější výrobce nákladních železničních vozů a podvozků v Evropě.

DAKO-CZ dodává brzdové systémy a komponenty pro nákladní a osobní vozy, příměstské jednotky, lokomotivy, soupravy metra i tramvaje. Kolejová vozidla s brzdami DAKO je možné vidět nejen v Evropě, ale také v Číně, Indii, Malajsii, Indonésii či Alžírsku, kde společnost spolupracuje se světovými výrobci kolejových vozidel a provozovateli kolejové dopravy.

Společnost má vlastní vývoj, disponuje moderní zkušební laboratoří a konstrukčním pracovištěm.

Společnost DAKO-CZ, a.s. má od roku 1996 zaveden systém řízení jakosti certifikovaný podle požadavků ISO 9001. V současné době splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. DAKO-CZ, a.s. se plně ztotožňuje s filosofií uplatňování norem IRIS – International Railway Industry Standard, normy ISO/TS 22163:2017. Tento audit je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro prověření, že je společnost DAKO-CZ schopná obhájit velmi vysoké nároky na výrobu brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla v železničním odvětví.

„Výrazně přispíváme k bezpečnosti na železnici“

www.dako-cz.cz
 
 
 
Doska Česká Lípa, s.r.o. - na Czech Raildays 2019 stánek A2-10

Doska Česká Lípa, s.r.o. - na Czech Raildays 2019 stánek A2-10


Specializovaný výrobce a dodavatel železniční techniky a techniky stlačeného vzduchu s dlouholetou tradicí.

V rámci své činnosti v uvedených oblastech zajišťujeme komplexní dodávky, projektování, výrobu, montáže, generální opravy a rekonstrukce, servisní činnost, poradenství a konzultace.

• komplexní řešení mechanizace a automatizace spádovišť
• kolejové brzdy
• železniční třídicí technika
• kompresorovny
• úprava a rozvody stlačeného vzduchu
• snižování hluku v kolejové dopravě
• stacionární a on-board mazací systémy pro železnice a tramvaje
• snižování opotřebení kolejnic a okolků

Doska Česká Lípa, s.r.o.
Dubická 3071, 470 02 Česká Lípa

www.doska.cz
 
 
 
DPOV, a.s. - Váš opravce železničních kolejových vozidel

DPOV, a.s. - Váš opravce železničních kolejových vozidel


Společnost DPOV, a.s. je členem Skupiny ČD a je jedním z předních opravců železničních kolejových vozidel.
Základním posláním DPOV, a.s., v rámci Skupiny ČD, je zajišťovat periodické opravy středních a vyšších stupňů, dále modernizace, rekonstrukce a další různé druhy běžné údržby železničních kolejových vozidel.
DPOV, a.s. své služby poskytuje i na otevřeném trhu a realizuje výkony i pro externí zákazníky.

Pracoviště:

Přerov, Nymburk, Veselí nad Moravou, Olomouc, Valašské Meziříčí.

Těšíme se na Vás společné expozici Skupiny ČD, a.s. na stánku A1-36.

www.dpov.cz

 
 
 
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

DT - Výhybkárna a strojírna, a.s.

Společnost DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je významným
českým výrobcem výhybkových konstrukcí s dlouholetou
tradicí a mezinárodní působností. Naše společnost
se specializuje na vývoj, konstrukci, výrobu montáž
a regeneraci železničních a tramvajových výhybkových
konstrukcí.

Poskytujeme kompletní příslušenství výhybek a vlastní
systém sledování. Jsme také servisním partnerem pro
projektování, uvedení do provozu a vlastního provozu
výhybkových konstrukcí. Velkou pozornost věnujeme
vývoji výhybek, zejména aplikaci nových materiálů a
technologií, zvyšujících kvalitu a prodlužujících životnost
výrobků.

Podílíme se na vytváření železniční sítě České republiky,
která se hustotou řadí mezi nejrozsáhlejší v Evropě.
Dodávky výhybek nové generace pro koridory Českých
drah tvoří rozhodující a nejprestižnější část výrobního
programu. Dodáváme výhybkové konstrukce do Evropy,
Severní a Jižní Ameriky, Austrálie a Asie.


Na CR 2019 Vás zveme na stánek D-06.

www.dtvs.cz