English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

REGONIK S.R.O. - Navštívte nás na stánku C-08 na vonkajšej výstavnej ploche počas veľtrhu v Ostrave.

REGONIK S.R.O. - Navštívte nás na stánku C-08 na vonkajšej výstavnej ploche počas veľtrhu v Ostrave.


Regonik s. r. o. je spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá sa od svojho vzniku špecializuje na vývoj špecializovanej elektroniky a systémov pre dráhové vozidlá. S viac ako 25 ročnou skúsenosťou poskytujeme komplexné riešenia: vývoj, projekciu, výrobu a montáž s dôrazom na súlad s technickými normami a štandardmi.

Ako stredne veľká spoločnosť dokážeme poskytnúť vysokú flexibilitu riešení, individuálny prístup k požiadavkám a vieme ponúknuť aj neštandardné riešenia pre uspokojenie potrieb zákazníka. Zrealizovali sme množstvo úspešných projektov a naše produkty a riešenia sú súčasťou každodenného používania dopravných prostriedkov v mnohých krajinách.

Regonik plní ciele najvyššej kvality, je spoločnosť certifikovaná podľa ISO9001, disponuje oprávnením Dopravného úradu na vykonávynie činností na dráhach a drážnych vozidlách a osvedčeniami o spôsobilosti dodávateľa pre ZSSK a ČD.

Hlavné oblasti pôsobenia:

- Systémy HVAC s inteligentným SMART riadením a vzdialenou diagnostikou (EN 13129, UIC 553); moderná regulácia teplotnej pohody podľa koncentrácie CO2 a úrovne vlhkosti a tlaku vzduchu v priestoroch pre cestujúcich

- Informačné a komunikačné systémy (podľa príslušných predpisov TSI)

- Bezpečnostné systémy – riadenie bŕzd podľa konceptov UIC aj DB/ blokovanie dverí

- Špecializované diagnostické systémy a zariadenia – komfortné testovanie brzdových funkcií lokomotív a vozňov (UIC 541-5, 541-6) / Multi-testovanie subsystémov vozňa (UIC 558)

- Vlakové komunikačné a brzdové káble (UIC 558, UIC 541-5, 541-6)

Viac Informácií nájdete na www.regonik.sk

Kontakt:
Regonik s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
SLOVENSKO
regonik@regonik.sk
Tel: +421 2 44 45 62 38

Regonik CZ s.r.o.
Třída ČSA 383
500 03 Hradec Králové
Česká Republika
huskova@regonik.cz
+420 495 510 555
 
 
 
RETIA a.s. – výrobce záznamového systému ReDat

RETIA a.s. – výrobce záznamového systému ReDat

ReDat® je komplexní systém pro ¬záznam, uchování, analýzu a ¬šetření incidentů v¬ dispečerském prostředí a zajišťuje následující:

• kompletní rekonstrukce mimořádných událostí
• reportingové a analytické funkce
• časově synchronní reprodukce
• snadné přepínaní mezi reálným časem a historií
• jednoduchá integrace s dalšími dispečerskými technologiemi

Více informací:
Ing. Michal Drápalík
Email: mdrapalik@retia.cz
Telefon: +420 777 849 180

www.redat.cz

Na Czech Raildays 2019 stánek D-07.
 
 
 
RMT s.r.o. - Dodavatel laserů pro kontrolu jakosti

RMT s.r.o. - Dodavatel laserů pro kontrolu jakosti

Speciální laserové přístroje pro ruční měření parametrů železničních a tramvajových kol, kolejí a brzd.

Přístroj IKP-5 - Měření profilu kola
Přístroj IDK - Měření styčné kružnice kola
Přístroj IMR - Měření rozkolí
Přístroj PRP - Měření profilu hlavy kolejnice
Přístroj IKD - Měření profilu brzdových kotoučů

Navštivte na Czech Raildays 2019 náš stánek A1-25.

Další informace o přístrojích zde:

http://www.rmt.cz/lasery/zeleznicni-a-kolejova-technika/>


 
 
 
ROSTE TRADE s.r.o.

ROSTE TRADE s.r.o.


Calipri je inovativní nástroj k měření profilů kol železničních vozidel, profilů kolejnic a prvků výhybek nebo brzdových kotoučů. Optoelektrický měřicí přístroj je vybavený vestavěnou kamerou a laserovou jednotkou, která nepřetržitě snímá obrysy měřených objektů, v tomto případě profil kola železničního vozidla, kolejnice, srdcovky, jazyka výhybky nebo brzdového kotouče.

CALIPRI

- Profil a rozměry kola
- Průměr kola
- Rozkolí
- Brzdové kotouče
- Vady kola
- Radiální ovalita axiální odchylka kola
- Výpočet úběru materiálu při soustružení kol

- Profil kolejnice (i žlábkové)
- Výhybky (srdcovka i jazyk)

Export dat:

- PDF report
- DXF – autoCAD apod.
- Excel

SURFILES

- Vysoce přesné měření libovolných profilů
- Snižování celkových nákladů
- Teplotně nezávislé měření ( + / - 1000 stupňů C )

 
 
 
RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. - na Czech Raildays 2019 stánek A1-07

RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o. - na Czech Raildays 2019 stánek A1-07


V oblasti výroby a predaja náhradných dielov na koľajové vozidlá pôsobí naša spoločnosť už viac ako 22 rokov. Ponúkame komplexné riešenie problematiky stlačeného vzduchu a náhradných dielov na koľajové vozidlá.

Vďaka najmodernejšej technológii a profesionálnym skúsenostiam našich pracovníkov patríme medzi popredné spoločnosti v danom odbore na Slovensku.

Sme držiteľom oprávnenia odbornej spôsobilosti na výrobu a dodávku náhradných dielov na koľajové vozidlá pre Slovenskú a Českú republiku a oprávnenia z Úradu pre reguláciu železničnej dopravy na zváranie dráhových vozidiel v zmysle normy EN 15 085 pre CL-1

Naše hlavné zamerania v oblasti koľajových vozidiel:
- výroba brzdových kompresorov
- výroba náhradných dielov na brzdové kompresory
- strojárska výroba komponentov pre koľajové vozidlá
- riešenie odpadového hospodárstva
- dodávky vákuových toaliet
- generálne opravy motorov
- servis motorov

www.rudos.sk