English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - na Czech Raildays 2019 stánek B-01

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. - na Czech Raildays 2019 stánek B-01


Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK CARGO) je najväčší železničný nákladný operátor na Slovensku. Trhový podiel našej spoločnosti v oblasti železničnej nákladnej dopravy dosahuje takmer 80%.

Okrem služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy, ako svoj druhý hlavný produkt poskytujeme služby údržby a opráv železničných koľajových vozidiel.

Sme najväčším Subjektom zodpovedným za údržbu (ECM) na Slovensku.

Služby poskytujeme celosieťovo:
• v opravovniach nákladných vozňov
• v rušňových depách.
• prostredníctvom MOBILNÉHO SERVISU

Zároveň zabezpečujeme:
• technické kontroly,
• bezpečnostné prehliadky,
• skúšky a merania.
Naše služby spĺňajú požiadavky kvality podľa normy ISO.

FAKTY:
1 000 000 – výkonnosť údržby a opráv v normohodinách za rok
89 000 – počet zákaziek údržby a opráv za rok
10 000 – počet vozňov, na ktorých je ZSSK CARGO subjektom zodpovedným za údržbu (ECM)
7 – dní v týždni poskytuje úsek služieb železničných koľajových vozidiel svoj servis

www.zscargo.sk
 
 
 
ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Brno, Česká republika

ZKL Bearings CZ, akciová společnost, Brno, Česká republika


Výrobce a dodavatel valivých ložisek s více než 70letou tradicí. Nová nápravová ložiska ZKL pro kolejová vozidla splňují požadavky norem ČSN EN 12080 a mezinárodní normy UIC 510-1. ZKL je také držitelem certifikátu IRIS.

Návrh ložisek je prováděn pomocí moderních konstrukčních SW s využitím zkušeností z provozu. Optimalizovaná vnitřní konstrukce ložisek umožňuje dokonalé mazání při všech provozních podmínkách. Ověřování parametrů je realizováno zkouškami ložisek na zkušebních stanicích podle metodik ZKL a ČSN EN 12082. Specialisté ZKL se účastní montáží ložisek.

ZKL nabízí zákazníkům další služby:
- spolupráci při výpočtu a návrhu ložisek pro nové uložení
- spolupráci při návrhu montážních postupů
- spolupráci při hodnocení stavu ložisek po provozu a určování příčin poškození
- školení pracovníků montáže ložisek

www.zkl.cz

Navštivte nás na Czech Raildays 2019 stánku B-10.
 
 
 
ŽPSV s.r.o.

ŽPSV s.r.o.


VÝZNAMNÝ DODAVATEL V OBORU DOPRAVNÍHO
A POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

Na Czech Raildays 2019 se na setkání s Vámi těšíme na venkovní ploše ve stánku C-06.